• .


 • .

 • Home > Knowledge > การเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม

  การเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม

  การเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม

  กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆนั้น เครื่องจักรกลต้องได้รับการหล่อลื่นด้วยน้ำมันที่ถูกต้อง(ทั้งชนิดและความหนืด) ในตำแหน่งที่ถูกต้องและในเวลาที่ถูกต้องอีกด้วย น้ำมันหล่อลื่นต้องทำหน้าที่ให้การหล่อลื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเสียดสี การสึกหรอกัดกร่อน และสามารถรับแรงกดกระแทกสูงได้ อีกทั้งหลังการหล่อลื่นยังต้องมีคุณสมบัติในการป้องกันสนิม เพื่อให้เครื่องจักรเหล่านั้นสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ประหยัดค่าบำรุงรักษา

  การเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นสำหรับงานอุตสาหกรรม มีหลักเกณฑ์ที่สำคัญคือ

  1.เลือกชนิดหรือประเภทของน้ำมันหล่อลื่นให้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน

  ห้องเกียร์ที่มีสภาพการทำงานที่มีแรงกด แรงกระแทกสูง ควรเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีสารรับแรงกดสูง ชนิด EP แต่ถ้าห้องเกียร์เป็นชนิดที่มีความเร็วรอบสูง ไม่มีแรงกดกระแทก ก็อาจเลือกใช้เป็นน้ำมันเทอร์ไบน์ น้ำมันอาร์แอนด์โอหรือน้ำมันหล่อลื่นแบบหมุนเวียน

  ระบบไฮโดรลิคที่มีแรงดันน้ำมันสูงมาก ใช้งานหนัก ก็ควรเลือกใช้น้ำมันไฮโดรลิคคุณภาพดี มีสารต้านทานการสึกหรอ

  เครื่องกังหันก็ควรใช้น้ำมันหล่อลื่นชนิด น้ำมันเทอร์ไบน์ ที่มีสารต้านทานการทำปฏิกิริยากับอากาศ Anti Oxidant

  เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม ก็ควรเลือกชนิดน้ำมันหล่อลื่นให้ถูกกับชนิดของระบบของเครื่องที่ใช้ เช่น เครื่องอัดอากาศระบบโรตารี่ ก็ควรเลือกใช้น้ำมันคอมเพรสเซอร์ สำหรับระบบโรตารี่ แบบระบบลูกสูบ ก็ควรเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศ สำหรับระบบลูกสูบ

   

  2. เลือกเบอร์ความหนืดให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน

  • เครื่องจักรที่มีความเร็วรอบสูง ควรใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีความหนืดน้อยกว่าเครื่องจักรที่มีความเร็วรอบต่ำกว่า
  • เครื่องจักรที่มีภาระการใช้งานหนัก แรงกดสูง ควรใช้น้ำมันที่มีความหนืดมากกว่าเครื่องจักรที่มีภาระงานเบากว่า
  • เครื่องจักรที่มีอุณหภูมิสูง ตำแหน่งที่ต้องการหล่อลื่นก็มีอุณหภูมิสูง ควรเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีความหนืดมากกว่าการใช้งานในที่ๆ มีอุณหภูมิต่ำ


  © 2017 www.polybond co.td. All Right Reserved
  บริษัทรับทำเว็บไซต์Design By www.cw.in.th